Ostateczna decyzja o zamknięciu klubu nastąpiła na lipcowym plenum KC PZPR poświęconym kulturze gdzie potępiono działalność klubu wymieniając z imienia i z nazwiska Michnika. ·Działalność Klubu jednak nie została wygaszona w pełni gdyż najbardziej aktywni klubowicze spotykali się w warszawskim mieszkaniu Kuroniów lub też głównego ideologa polityki gospodarczej Stanisława Gomółki. Tam pozostając pod czujnym okiem agentów ministra spraw wewnętrznych Franciszka Szlachcica zbierano nadal materiał dowodowy na dysydentów.

Powstaje pytanie czy uczestnicy spotkań nie zdawali sobie sprawy, że są narzędziem frakcji politycznej? Przebieg wydarzeń, pojawiające się nazwiska i postaci, które kształtowały działalność Klubu są znane głównie z działalności Kuronia, Modzelewskiego i Michnika w tym ze sprawy napisanego słynnego Listu do partii z 1964 roku. Tymczasem działalność tego Klubu stanowi część składową sosu politycznego będącego elementem zakulisowych gier. Są one częścią procesu, który po latach doprowadził do powstania krajobrazu politycznego znanego po 1989 roku. Pytanie na ile uczestnicy tych wydarzeń byli świadomi sensu gry, w której przyszło brać im udział? Zagadkowe wydają się późniejsze wyjazdy do Europy Zachodniej Michnika czy też Karola Modzelewskiego i innych klubowiczów. To wtedy zacieśnili swoje kontakty z Radiem Wolna Europa, paryską kulturą Giedroycia. Archiwa IPN z latach 1965-1971 wykazują, że z przedstawicielami PRL-owskiego kontrwywiadu toczył rozmowy Wiktor Trościanko, komentator polityczny RWE. Materiał operacyjny z 1969 roku oficera MSW w taki sposób określa poglądy Trościanki: „utajeni we władzach partii sympatycy Izraela i tzw. liberałowie inspirują linie ataków propagandowych RWE. Ich kontakty z RWE trwają od lat. (…) Na podstawie ostatnich obserwacji Trościanko stanowczo stwierdza, ze gros informacji o sytuacji wewnętrznej w partii idzie przez zakonspirowane środowiska syjonistyczne, inspirujące niekończące się ataki na MSW i tow. Moczara“. Trościanko podkreśla też rolę “marcowych emigrantów”: “Takiego dopływu informacji z Polski, jaki istnieje teraz, nie było nigdy, czyli od początku istnienia RWE. Lawina ta idzie przede wszystkim z Wiednia. Emigranci żydowscy i inni ich zwolennicy – informatorzy RWE, którzy mogą więcej powiedzieć lub napisać, są ściągani do Monachium i Nowak finansuje im pobyt w porozumieniu z organizacjami żydowskimi. Dyrekcja RWE przeznacza na ten cel znaczne sumy“. Prócz takich informacji Trościanko dostarcza charakterystyk osobowych pracowników RWE, donosi o zamierzeniach programowych radia, a nawet doradza, w jaki sposób skutecznie kompromitować jego pracowników. Ciekawa jest również rola niejakiej Leili Jagodzińskiej (aktywistki żydowskiej z Haszomer Hacair”, przedwojennej działaczki komunistycznej znajomej rodziców Michnika). W jej mieszkaniu  przy ul. Maubego 43 w Paryżu zatrzymywali się na przełomie 1963-65 członkowie klubu poszukiwaczy sprzeczności tacy jak Adam Michnik, Barbara Toruńczyk, Julia Jury, Seweryn Blumsztajn, Ewa Zarzycka, Wiktor Górecki, Henryk Rubinstein, ·Maryna Ochab, Aleksander Perski. Lea Jagodzińska wielokrotnie przyjeżdżała do Polski na zaproszenie rodziny Haskel Ringer. Czesław Haskel Ringer był  dyrektorem w Ministerstwie Bezpieczeństwa Publicznego. Na przełomie 1963 i 1965, starając się o wizę polską Leila w przekonywujący sposób, skutecznie uzyskuje zwolnienia z opłat wizowych argumentując, że dzieci wysokich urzędników państwowych przyjeżdżających do Francji są na jej utrzymaniu jednocześnie prosząc o rekompensatę (sic!).

Jagodzińska pośredniczy w przekazywaniu korespondencji z Polski za granicę adresowanej do  Barbary Toruńczyk, z informacjami o sytuacji na Uniwersytecie Warszawskim (z dopiskiem “resztę opowie Lola”) oraz listy Juliana Barczewskiego, kierownika redakcji zagranicznej “Folks Sztyme” adresowane do Leona Gordona w Paryżu oraz znanego działacza syjonistycznego i współpracownika RWE Józefa Wulfa w Berlinie Zachodnim.

Czyżby działania tzw. Komandosów, raczkujących rewizjonistów i ich działalność klubowa i kontakty zagraniczne miały za zadanie osłabić pozycję polityczną frakcji Moczarystów rywalizujących z frakcją puławian (dawni staliniści umacniający system PRL w większości pochodzenia żydowskiego), którzy – przynajmniej początkowo – byli najbliżej towarzysza Gomułki, balansującego pomiędzy frakcjami w PZPR? Z całą pewnością towarzysz Gomułka nie zawahał się użyć materiału operacyjnego SB. Poprzez wydarzenia marcowe 68, Gomułka rękami Moczara uderzył w środowiska, które wpierw tworzyły rzeczywistość powojenną by później nieformalnie rękami swych dzieci próbować odzyskać władzę umacniając jednocześnie ruch syjonistyczny. Niewątpliwie też trudno się nie zgodzić z takim stwierdzeniem, że Klub Poszukiwaczy Sprzeczności i inne formy zrzeszania się młodzieży w tamtym trudnym okresie powojennym dawały młodym ludziom nadzieję na zmiany. Często te nadzieje rozbijały się o rzeczywistość polityczną Polski Ludowej tworzącej się w dużej mierze pod wpływem Moskwy

Bibliografia :

Adam Schaff w :  Wikipedia.org.pl

Aleksander Smolar w :  Antydotum.pl

Bartoszewski Władysłąw, Komar Michał, “Kryptonim Bonza”, Warszawa 2015

Bouyere Cyril, Michnik. Biografia. “Wymyślić to co polityczne”, Kraków 2009

Bronisław Dembowski w : Wikipedia org.pl

Czesław Miłosz w :  Wikipedia.Org.pl

Eisler Jerzy,  “Rok 1968”, Warszawa 2006

Friszke Andrzej, Anatomia Buntu. “Kuroń, Modzelewski i komandosi”, Kraków 2010

Jacek Kuroń w: www.Dzieje.pl

Jan Józef Lipski w :  Wikipedia.org.pl

Klub Krzywego Koła w :  www.wikipedia.pl

“Klub Krzywego Koła. Trybuna Inteligencji czy bohater władzy?” W : Polskie Radio.pl

“Klub Poszukiwaczy Sprzeczności czyli jak hartowała się stal” w : Salon24.pl

Klub Poszukiwaczy Sprzeczności w :  www. Wikipedia.org.pl

Komandosi w :  www.Tygodnik Powszechny.pl

Krótka Historia pewnej iluzji w : www.Tygodnik Powszechny

Kuroń. “Przewodnik Krytyki Politycznej”, Warszawa 2014

Modzelewski Karol, “Życiodajny impuls chuligaństwa”, w ;  tygodnikprzeglad.pl

Seweryn Blumsztajn w : tygodnikprzeglad.pl[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]