Pęknięte serce zadrżało mocniej/Cердце разбито забилось сильнее

* * *

dzwon ucichł
pęknięte serce
zadrżało mocniej
w drugim sercu
miłością niepojętą
prawdziwy płomień
tęsknota niezmierzona
oczekiwanie na dzwon na
jeden jego ton i obrazów klatki
ułamki wspólnego szczęścia
radości przeogromnej
zwykłego być przy
razem zawsze
na zawsze
zawsze
taka jest przyjaźń
miłość bezinteresowna
lojalna bez trudnych wzorów
zwyczajna jak wiosną zieleń
jak chłód wśród lodów srogiej zimy
zaufanie i bezgraniczne oddanie
tak wielkie jest serce psa
wiernego przyjaciela
zawsze
na zawsze
zawsze razem
pan i pies
miłość

pęknięte serce(C) Rena Starska, 29/3/2016

 

* * *

колокол затих
сердце разбито
забилось сильнее
в сердце другом
любовью немыслимой
настоящее пламя
тоска неизмеримая
ожидание звона
одного лишь тона и вида клетки
обрывки общего счастья
радости преогромной
простого быть рядом
вместе всегда
навсегда
всегда
такова дружба
бескорыстная любовь
лояльна без трудных примеров
обыкновенна как весной трава
как холод во льдах суровой зимы
доверие и безграничная преданность
велика как сердце собаки
верного друга
всегда
навсегда
всегда вместе
хозяин и собака
любовь

(C) Рена Старска, 03/29/2016
пер. Anahit Hakobyan

Hachiko A Dog’s Story Music Video From Movie

__________________________
Fotografie (1) z sieci (2) z sieci

1+