Liga Polskich Rodzin

Liga Polskich RodzinRys historyczny.

Ugrupowanie zostało założone w 2001 roku przez działaczy niewielkich partii prawicowych Stronnictwa Narodowego i Stronnictwa Narodowo-Demokratycznego. Od początku znaczącą rolę odgrywał tu Roman Giertych, podówczas prezes honorowy Młodzieży Wszechpolskiej.

Nowy projekt (początkowo funkcjonujący jako Liga Rodzin) zyskał poparcie innych ugrupowań patriotycznych m.in. Ruchu Odbudowy Polski, Porozumienia Polskiego, Ruchu Katolicko-Narodowego, Przymierza dla Polski. Liga Polskich Rodzin funkcjonowała w pierwszym okresie istnienia jako koalicja i wystawił listę wyborczą do sejmu i senatu w 2001 roku.

Liga Polskich Rodzin uzyskała 7,87 % głosów i tym samym 36 mandatów poselskich i 2 senatorskie. W czasie kampanii wyborczej LPR miał silne wsparcie ze strony Radia Maryja. Swój sukces podwoił dobrymi wynikami w wyborach samorządowych w 2002 roku i do Europarlamentu w 2004 roku.

W wyborach prezydenckich liga wystawiła kandydaturę Macieja Giertycha, który wycofał się udzielając poparcia Lechowi Kaczyńskiemu.

Trochę słabszy wynik zanotowała Liga Polskich Rodzin w wyborach w 2005 roku ale mimo to wszedł do sejmu i szybko stał się swoistym języczkiem u wagi w związku z sytuacją gdy rządził mniejszościowy rząd PIS-u.

LPR początkowo udzielał poparcia rządzącej partii na zasadzie paktu stabilizacyjnego wspólnie z Samoobroną a następnie utworzył z  PiS-em i Samoobroną koalicję w maju 2006 roku. LPR otrzymał resort Edukacji Narodowej, który objął Roman Giertych jednocześnie zostając wicepremierem oraz resort Gospodarki Morskiej obsadzony przez Rafała Wiecheckiego.

Po samorozwiązaniu sejmu w 2007 roku i upadku rządu Jarosława Kaczyńskiego LPR starował w przedterminowych wyborach w ramach koalicji Liga Prawicy Rzeczpospolitej ale nie dostał się do sejmu.

Dodatkowo jeszcze w okresie gdy posłowie LPR zasiadali w parlamencie dużo ugrupowań, które popierały i współtworzyły LPR poodchodziło głównie z powodu nieporozumień z R. Giertychem, który ostatecznie pozbywszy się dotychczasowych sojuszników opanował właściwie całe ugrupowanie ze swoimi stronnikami.

W kolejnych latach dała się zauważyć daleko idąca marginalizacja LPR-u, z którego odeszło wielu działaczy. Kolejne starty w następnych wyborach (przeważnie w ramach rozmaitych koalicji np. Komitet Wyborczy Libertas w wyborach do Europarlamentu w 2009 roku) nie przyniosły rezultatów.

Istotnym czynnikiem była też ewolucja światopoglądowa R. Giertycha, który odwrócił się od dziedzictwa charakterystycznego dla ruchu narodowego i zmienił zupełnie przekonania. Obecnie LPR jest ugrupowaniem marginalnym.

Program.

Obecnie główne oficjalne założenia programowe LPR nadal odwołują się do wartości konserwatywnych i katolickich.

W przeszłości opowiadała się za polityką pro socjalną, cechował ją eurosceptycyzm i hasła niepodległościowe oraz odwoływanie się do nauczania kościoła. W tej chwili z uwagi na właściwie śladową działalność partii ciężko coś powiedzieć o konkretnych hasłach programowych, które się sprowadzają  jedynie do ogólnych stwierdzeń.

Władze.

Prezes Witold Bałażak, wiceprezes Edmund Zając, sekretarz Mieczysława Zalewska, skarbnik Mirosław Ciechanowski, przewodniczący kongresu Maciej Giertych, przewodniczący rady politycznej Zenon Mroczkowski.

Anty Media©2017

http://www.anty-news.waw.pl/partie-prawicowe-w-polsce/ruch-kukiz-15/

0