Młodzież Wszechpolska

Młodzież WszechpolskaRys historyczny.

Organizacja została założona w 1989 roku na zjeździe w Poznaniu przez Romana Giertycha w nawiązaniu do tradycji przedwojennego Związku Akademickiego „Młodzież Wszechpolska.

Od początku odwoływała się do tradycji ruchu narodowego i stawiała sobie za cel budowę katolickiego państwa narodu polskiego. W ciągu lat 90-tych stopniowo rozbudowywała swoje struktury na terenie całego kraju.

Większą rolę zaczęła odgrywać około 2000 roku gdy nastąpiła aktywizacja prawicy i powstała Liga Polskich Rodzin wobec, której Młodzież Wszechpolska miała pełnić funkcję partyjnej młodzieżówki.

Jej działacze przeprowadzili szereg akcji, które odbiły się echem w mediach jak chociażby blokada holenderskiego statku aborcyjnego w porcie we Władysławowie, uroczystości w rocznicę III powstania śląskiego na Górze Świętej Anny czy Marsz Normalności w sprzeciwie wobec propagowania homoseksualizmu i destrukcji rodziny.

W wyborach samorządowych w 2002 roku, do europarlamentu w 2004 i w parlamentarnych w 2005 wzięło udział wielu działaczy MW i wielu z nich otrzymało mandaty.

Byli członkowie MW a wówczas już działacze LPR R. Giertych i R. Wiechecki byli jednymi jak dotąd osobami związanymi z MW, które sprawowały funkcje ministerialne.

Pod koniec 2006 roku LPR zerwało stosunki z MW po tym jak w mediach pojawiły się doniesienia o uczestnictwie kilku członków MW w spotkaniu towarzyskim, na którym wznoszono gesty neonazistowskie.

Dystansowanie się Giertycha od organizacji było też następstwem powolnej zmiany jego poglądów co z kolei w szeregach MW budziło coraz większą niechęć tym bardziej, że nieuchronnie w miejsce starych działaczy związanych z R. Giertychem pojawiali się nowi.

Nowe kierownictwo na czele z Konradem Bonisławskim zorganizowało Wydział Szkoleniowy mający na celu wzmocnienie ideowości członków. Po Marszu Niepodległości w 2012 roku, którego współorganizatorem była Młodzież Wszechpolska ogłoszono powstanie Ruchu Narodowego wspólnie z ONR i UPR oraz innymi organizacjami.

W ramach RN Młodzież Wszechpolska nadal pozostaje organizacją autonomiczną prowadzącą samodzielną działalność.

Program.

W założeniach ideowych MW odwołuje się do tradycji polskiego ruchu narodowego. Podkreśla wagę i znaczenie religii katolickiej i nauczanie kościoła.

Głosi pogląd, że naród jest najwyższym dobrem ziemskim zaś celem ostatecznym człowieka jest Bóg. Propaguje zasady, na których są oparte fundamenty cywilizacji łacińskiej. W gospodarce opowiada się za szacunkiem własności prywatnej i obroną majątku narodowego przed zalewem obcego kapitału.

Sprzeciwia się wszelkim ideologiom uderzającym w tradycyjne wartości i burzące porządek społeczny. Członkami MW mogą być osoby pomiędzy 15 a 29 rokiem życia.

Władze.

Prezesem jest Bartosz Berk, wiceprezesami Piotr Głowacki i Szymon Kasiński, sekretarzem Łukasz Walczak, skarbnikiem Michał Urbaniak.

Anty Media©2017

http://www.anty-news.waw.pl/partie-prawicowe-w-polsce/narodowe-odrodzenie-polski/

0