Narodowe Odrodzenie Polski

Narodowe Odrodzenie PolskiRys Historyczny.

Narodowe Odrodzenie Polski zostało założone w listopadzie 1981 roku jako podziemna organizacja patriotyczna i jednocześnie jest najstarszą nieprzerwanie działającą organizacja narodową w Polsce.

W okresie późnego PRL w ramach walki podziemnej NOP prowadził działalność wydawniczą  w ramach nielegalnego wydawnictwa „Jestem Polakiem”, którego nazwa pochodziła od głównego organu prasowego organizacji.

W 1986 roku w Częstochowie działacze NOP zorganizowali pierwszą w powojennej Polsce uliczną manifestację narodowców. W 1992 roku NOP zyskał oficjalnie status partii politycznej.

Rok później zorganizował obchody rocznicy powstania przedwojennego ONR-u. W swych założeniach ideowych szczególnie odwoływał się do ONR ABC i grupy „Szańca”. Działalność partii wspierały różne stowarzyszenia zintegrowane z  NOP, nadal rozwijano działalność wydawniczą – tu szczególną rolę odgrywa czasopismo „Szczerbiec”, które ukazywało się jeszcze w drugim obiegu za PRL.

Począwszy od roku 2001 NOP aktywnie uczestniczył właściwie we wszystkich wyborach z wyjątkiem prezydenckich ale nie osiągnął nigdy większych sukcesów pozostając niezmiennie poza sejmem i innymi organami przedstawicielskimi. Od 2010 roku NOP organizuje w święto niepodległości 11 listopada Marsze Patriotów. Jest znane z licznych akcji i bezkompromisowych wystąpień.

Program. 

Narodowe Odrodzenie Polski odwołuje się do nacjonalizmu chrześcijańskiego a więc najwyższy jest Bóg, na którego obraz i podobieństwo został stworzony człowiek wyposażony przez stwórcę w prawo naturalne.

Zgodnie z porządkiem prawa naturalnego najwyższą i naturalną formą organizacji bytu społecznego jest Naród i tenże ma działać w ramach Państwa również opartego o prawo naturalne.

Koncepcja ustrojowa w ogólnych założeniach stawia na Zgromadzenie Narodowe kontrolujące państwo złożone z izby politycznej i korporacyjnej reprezentującej samorządy terytorialne i gospodarcze.

Zgromadzenie to ma koordynować głowa państwa wybrana przez naród. NOP potępia demoliberalizm i bezwzględnie krytykuje obecny porządek, którego nie można zreformować a jedynie zlikwidować i zbudować nową jakość opartą o zasady cywilizacji łacińskiej a więc proponuje decentralizację życia społeczno-politycznego i ekonomicznego, silną pozycję lokalnych wspólnot,

W gospodarce promuje korporacjonizm, suwerenność państwa, wprowadzenie odpowiedzialności rządzących za podjęte decyzje, reprywatyzacji, ochrony ziemi, odebranie zagrabionych majątków korporacjom,  zmniejszenie biurokracji, likwidację podatków dochodowych, ścisłą kontrolę sektora bankowego,  kary śmierci, zakazu działalności wszelkich organizacji działających na szkodę Polski z poduszczenia obcych czynników.

Usunięcia obcych wojsk, wyjścia z UE, zawodowej armii wspartej szkoleniem wojskowym szerokich rzesz obywateli. Narodowe Odrodzenie Polski promuje ideę tak zwanej Trzeciej Pozycji i nowoczesny nacjonalizm pozbawiony szowinistycznych uprzedzeń w imię kooperacji narodów w walce o wspólną przyszłość, odwołuje się chętnie do tradycjonalizmu katolickiego.

Narodowe Odrodzenie Polski – Władze.

Rada wykonawcza, prezes Adam Gmurczyk,  Prezydium Rady Wykonawczej, Konrad Bednarski, Wojciech Trojanowski, Miłosz  Karolczyk, Michał Lewandowski, Marzena Dobner, Grzegorz Stemler.

Anty Media©2017

http://www.anty-news.waw.pl/partie-prawicowe-w-polsce/liga-polskich-rodzin/

0