Obóz Narodowo-Radykalny

Czarne-logo-FalangaObóz Narodowo-Radykalny

Rys Historyczny.

Obóz Narodowo-Radykalny został reaktywowany w 1993 roku przez grupę działaczy narodowych. Nawiązywał bezpośrednio do tradycji przedwojennego ONR-u. Wkrótce większość członków przeszła do innych organizacji.

W roku następnym powstała jeszcze frakcja ONR-Front Narodowo Radykalny. W 1995 roku ONR odtworzono w Czeladzi na Śląsku pod kierunkiem Adama Mierzwy, który wydawał czasopismo „Błyskawica”.

W latach 1999 – 2002 działalność ONR koncentruje się w Częstochowie pod przywództwem braci  Patryka i Karola Litwiniaków.  W 2003 roku doszło do rejestracji w sądzie ONR-u jako stowarzyszenia ale po komplikacjach ponieważ pojawiły się zarzuty, że przedwojenny ONR, do którego odwoływała się nowa struktura był organizacją głoszącą hasła faszystowskie i antysemickie.

Dopiero po usunięciu ze statutu tego odwołania przeprowadzono rejestrację i dopiero wówczas ONR stał się organizacją w pełni legalną. Nie zaakceptowała tego grupa Adama Mierzwy, która odcięła się od oficjalnego ONR.

W 2005 roku doszło do I reaktywacyjnego zjazdu, na którym do organizacji wstąpiły wszystkie rozproszone do tej pory grupy z całej Polski. Ostatecznie powstało 17 brygad ONR.

Organizacja znana była z licznych marszy, pochodów, niektórymi działaniami wzbudzała kontrowersje a także ostre reakcje zwłaszcza z ze strony ugrupowań lewicowych. Dochodziło też do procesów sądowych, w których oskarżeni działacze otrzymywali zarzuty o propagowanie zakazanych przez prawo treści faszystowskich.

Jeden z takich procesów skończył się delegalizacją ONR w Brzegu na Dolnym Śląsku. Pojawiały się też głosy domagające się delegalizacji ONR-u.  Począwszy od 2010 roku ONR współorganizuje wspólnie z MW i innymi organizacjami prawicowymi Marsze Niepodległości, które szczególnie w początkowym okresie były wielkimi manifestacjami sprzeciwu wobec obozu rządzącego i sytuacji w kraju.

Zaowocowało to w 2012 roku utworzeniem wspólnego Ruchu Narodowego z MW  i UPR. W 2015 roku ONR wystąpił z Ruchu Narodowego po tym jak odwołano z funkcji wiceprezesa RN Mariana Kowalskiego, związanego wcześniej z ONR-em.

Program.

ONR jest radykalnym ugrupowaniem narodowym, którego doktryna jest syntezą nacjonalizmu i odwołania się do chrześcijaństwa.

Silny akcent w swojej działalności kładzie na pracę wychowawczo-ideową w tym także działalność charytatywną.  Odrzuca demokrację liberalną ale także totalitaryzmy takie jak komunizm, nazizm czy faszyzm.

Broni fundamentalnych wartości tradycyjnych zwłaszcza rodziny potępiając liberalny egalitaryzm, roszczenia mniejszości i rozumienie człowieka w duchu koncepcji wyrosłych z filozofii oświecenia.

Propaguje koncepcję narodu organicznego i zorganizowanego hierarchicznie. W polityce opowiada się za bezwzględnym prymatem interesu narodowego i potępia Unię Europejską. Naród jest zatem najwyższą wartością człowieka w doczesnym świecie.

Władze.

Aktualnie Kierownikiem Głównym ONR-u jest Aleksander Krejckant

Anty Media©2017

http://www.anty-news.waw.pl/partie-prawicowe-w-polsce/mlodziez-wszechpolska/

0