Prawica Rzeczypospolitej

Prawica Rzeczypospolitej

Rys historyczny

Partia Prawica Rzeczypospolitej założona w 2007 roku przez Marka Jurka, podówczas marszałka sejmu. Powstała wskutek rozłamu w PiS jako reakcja grupy posłów (Artur Zawisza, Małgorzata Bartyzel, Dariusz Kłeczek, Marian Piłka) związku z upadkiem projektu konstytucyjnego wzmocnienia ochrony życia i godności człowieka w odniesieniu do ochrony życia w stadium prenatalnym.

W wyborach 2007 roku Prawica Rzeczypospolitej nie uzyskała miejsc w sejmie mimo próby porozumienia z LPR i KNP, z którymi zawarła porozumienie wyborcze Liga Prawicy Rzeczypospolitej . Jurek próbował bezskutecznie uzyskać mandat senatora w czasie wyborów uzupełniających w 2008 roku w okręgu krośnieńskim.

Przywódca PR dostał się w 2011 roku do europarlamentu ale w innych wyborach mających miejsce w tym czasie PR nie osiągnęła sukcesu mimo prób porozumień z innymi ugrupowaniami prawicowymi. W późniejszym czasie PR nawiązała współpracę z PiS.

W wyborach 2015 roku działacze PR ubiegali się o mandaty z listy PiS, Ruchu Kukiza i komitetu „Szczęść Boże” Grzegorza Brauna. PR należy do Europejskiego Chrześcijańskiego Ruchu Politycznego.

Program. Partia ma charakter chrześcijańsko-konserwatywny. Bezpośrednio odwołuje się do nauczania Kościoła Katolickiego.

Szczególnie akcentuje ochronę życia, rodziny, tradycyjnych wartości, moralności publicznej. Opowiada się za wspieraniem przedsiębiorczości, obniżaniem podatków dla osób wychowujących dzieci, wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych, wprowadzenia możliwości głosowania przez rodziców w imieniu dzieci, zniesienia finansowania partii politycznych.

W polityce zagranicznej jest przeciwna dalszej integracji unii europejskiej, opowiada się za sojuszem z USA i powstrzymaniem imperialnych zapędów Rosji. Postuluje „Europę ojczyzn”.

Władze.

Prezesem jest Marek Jurek, wiceprezesami Marian Piłka, Lucyna Wiśniewska, Krzysztof Kawęcki.

Ruch Katolicko – Narodowy

Ruch Katolicko – NarodowyRys historyczny.

Prawicowa partia o profilu niepodległościowym założona w grudniu 1997 roku przez Antoniego Macierewicza po tym jak opuścił on szeregi Ruchu Odbudowy Polski.

Zarejestrowana w 1998,, weszła w skład Akcji Wyborczej „Solidarność”. W 2001 roku Ruch Katolicko – Narodowy związał się z Ligą Polskich Rodzin i z jej list wystartował do sejmu wprowadzając 5 posłów w tym A. Macierewicza.

Po zerwaniu z LPR Ruch Katolicko – Narodowy wszedł w skład Ruchu Patriotycznego, który jednak nie przekroczył progu w wyborach 2005 roku. W późniejszym czasie RKN wystawiał swoich kandydatów z list PiS w tym dwukrotnie z powodzeniem w 2007 i 2011 roku A. Macierewicza.

Lider opuścił szeregi RKN w 2012 roku ostatecznie przechodząc do PiS. Ponieważ w tym samym roku rozwiązał się Ruch Patriotyczny od tego czasu RKN ponownie funkcjonuje jako samodzielna partia. Od roku 2015 prezesem jest Małgorzata Romanowicz. W 2015 roku senatorem z list PiS został działacz RKN Jerzy Czerwiński. Obecnie RKN pozostaje partią na marginesie życia politycznego ale współpracuje z obozem rządzącym.

Program. W ogólnych założeniach partia odwołuje się do wartości konserwatywnych, katolickich i niepodległościowych.

W tej chwili nie prowadzi aktywniejszej działalności więc trudno powiedzieć coś więcej o konkretnych propozycjach.

Władze. Prezes Małgorzata Romanowicz.

Anty Media©2017

http://www.anty-news.waw.pl/partie-prawicowe-w-polsce/oboz-narodowo-radykalny/

0