Ruch Kukiz 15

 

Ruch Kukiz 15Rys historyczny.

Ruch społeczno-polityczny nie będący partią, który powstał w 2015 roku na fali wysokiego poparcia jakie uzyskał w wyborach prezydenckich popularny muzyk rockowy Paweł Kukiz, radny sejmiku dolnośląskiego, promujący od dłuższego czasu ideę wprowadzenia jednomandatowych okręgów wyborczych i bardzo ostro krytykujący panujące w kraju stosunki polityczne, gospodarcze, społeczne i ustrojowe.

Kukiz w wyborach na prezydenta RP uzyskał 20% głosów sytuując się na trzecim miejscu po Andrzeju Dudzie i Bronisławie Komorowskim.

Po wyborach Kukiz w czasie objazdów po kraju zaczął tworzyć nowy ruch społeczny złożony z działaczy różnych ugrupowań i  organizacji podkreślając, że nie chce tworzyć nowej partii politycznej co było efektem głoszonej przez niego samego idei walki z „partiokracją”.

Ludzie związani z Kukizem w większości przynależeli do ruchów prawicowych i ostateczny program stworzony przez ruch był zbliżony do poglądów prawicowych ugrupowań. Do ruchu Kukiza przynależą też ludzie reprezentujący inne poglądy, których łączyła krytyka dominującej klasy politycznej.

Wśród nich byli też samorządowcy dystansujący się od partii politycznych czy  zwolennicy tak zwanej demokracji bezpośredniej. Tym samym w szeregi ruchu Kukiza wszedł szeroki wachlarz działaczy związanych zarówno z narodowcami, konserwatywnymi liberałami, związkami zawodowymi czy apolitycznymi ruchami społecznymi.

Ostatecznie w wyborach do sejmu Ruch Kukiza 15 uzyskał 8,81 % głosów zajmując trzecie miejsce po PiS i PO i wprowadzając 42 posłów. Wśród nich oprócz samego lidera znalazły się takie osobistości jak muzyk Piotr Marzec „Liroy”, Kornel Morawiecki, legendarny założyciel Solidarności Walczącej, Robert Winnicki, szef Ruchu Narodowego, Paweł Wilk z Kongresu Nowej Prawicy czy przedsiębiorca Marek Jakubiak.

Klub parlamentarny Kukiz 15 jest aktywny w sejmie aczkolwiek został osłabiony przez odejście m.in. grupy Kornela Morawieckiego, członków stowarzyszenia Republikanie czy sporem z Ruchem Narodowym, który zerwał współpracę z Kukizem. Powodem tych rozłamów było m.in. znaczne rozbicie ideowe osób związanych z ruchem.

Program.

Program ruchu Kukiz 15 kształtował się stopniowo w drodze dyskusji, liderowi zarzucano w pewnym momencie brak spoistości programowej, ostatecznie zaprezentowano jego główne założenia w dokumencie „Strategia Zmiany”.

Ruch proponuje wprowadzenie Jednomandatowych Okręgów Wyborczych co jest jego sztandarowym hasłem, promuje silną pozycję referendów, chce wprowadzenia systemu prezydenckiego, likwidacji podatków dochodowych i wprowadzenia podatku przychodowego, deregulacji, 0 % – owego Vat-u na wybrane towary, wyprowadzenia części urzędów państwowych poza Warszawę, wprowadzenia zakazu uchwalania budżetu z deficytem, emerytury obywatelskiej, utworzenia obrony terytorialnej, sprzeciwia się wejściu Polski do strefy Euro.

Władze.

Podstawą formuły prawnej działalności ruchu Kukiz 15 jest stowarzyszenie i klub poselski.  Prezesem jest Paweł Kukiz (jednocześnie przewodniczący klubu poselskiego), wiceprezesami Dariusz Pitaś, Jacek Piwowarczuk, Grzegorz Długi, sekretarzem Elżbieta Borowska (jednocześnie sekretarz klubu poselskiego), skarbnikiem Ewa Sadłek, wiceprzewodniczącymi klubu poselskiego są Marek Jakubiak i Agnieszka Ścigaj.

Wolni i Solidarni

Wolni i SolidarniRys historyczny.

Partia założona przez Kornela Morawieckiego w maju 2016 roku i dwóch innych posłów, którzy opuścili klub poselski Kukiz 15. W listopadzie tego samego roku partia została zarejestrowana w sądzie.

Program.

Partia odwołuje się do idei Solidaryzmu. Wzywa do realizacji haseł sprawiedliwości społecznej, aktywności obywatelskiej, wzrostu roli samorządów, stworzenia nowej jakości życia politycznego bez niepotrzebnej agresji i wrogości.

Postuluje wprowadzenie nowej konstytucji mającej w myśl koncepcji lepiej odpowiadać wyzwaniom współczesnego świata. Wolni i Solidarni chcą przekształcenia Unii Europejskiej w kierunku związku demokratycznych i praworządnych państw, w którym istotna rola przypadałaby Polsce jako naturalnego centrum Europy.

Władze.

Przewodniczący Kornel Morawiecki, wiceprzewodniczący Ireneusz Zysk, sekretarz Małgorzata Zwiercan.

Anty Media©2017

http://www.anty-news.waw.pl/partie-prawicowe-w-polsce/wolnosc/

0