Niezdolnego już do rywalizacji z zachodem i w związku z tym wymuszona zmiana orientacji politycznej reżimu ZSRS, który najpierw usiłował oszukać zachód mirażem pierestrojki a gdy to okazało się niemożliwe w porozumieniu z tym zachodem reżim ten rozpoczął proces kontrolowanej auto likwidacji, której głównym celem było zabezpieczenie bytu swojej nomenklatury w przyszłym ustroju opartym o kapitalizm spekulacyjno-kompradorski, który miał być rajem dla postkomunistycznej oligarchii i powiązanej z nimi mafii oraz służb specjalnych. Oczywiście na tej zmianie systemu mogły skorzystać – przynajmniej w pierwszej fazie – co bardziej przedsiębiorcze jednostki niezwiązane bezpośrednio z układem. Jednak to układ zbierał śmietankę z tortu.

Zmiana niosła mimo wszystko pozytywne elementy w postaci wolności słowa (częściowo problematycznej i niesprawiedliwie reglamentowanej), możliwości aktywizacji społeczeństwa i nieporównanie większych swobód obywatelskich. W sferze międzynarodowej czynnikami współdecydującymi była na pewno administracja amerykańska, finansjera światowa i masoneria. W przypadku podwórka polskiego istotne było dogadanie się tak zwanej „konstruktywnej” opozycji z władzą. Tworzył ją konglomerat, w którym prym wiodła lewica laicka z pozyskanymi w między czasie przez reżim konfidentami bądź innymi osobami, które z takich czy innych względów uznały dialog z władzą za konieczny element zmian. Na pewno ważnym elementem układanki był Lech Wałęsa i związane z nim bardzo różnorodne środowisko nieświadome niuansów dotyczących jego osoby. W tym układzie tak zwana „ekstrema”, czyli po prostu patrioci i uczciwi opozycjoniści dążący do dekomunizacji Polski byli przeznaczeni do politycznego odstrzału. Wreszcie czynnik, który trzymał w ręku ostatnią – najsilniejszą kartę i stał się zbiorowym ojcem – założycielem III RP to komunistyczne służby specjalne. Pod ich kontrolą rozpoczęła się ostatnia faza procesu przepoczwarzenia ustroju Polski.

Na koniec proszę zwrócić uwagę na charakterystyczne daty, które jak jojo powtarzają się w naszej historii a zarazem są owiane fałszywymi zasłonami propagandowymi. Rok 1983. Pozorny sukces Jaruzelskiego i zakończenie stanu wojennego. Jednocześnie w tym roku zaczyna się nieformalna wojna służb specjalnych, u której podstaw leży utrata iluzji o wygranym starciu ze społeczeństwem. Rok 1985 a właściwie przełom 84/85 to początek przemian w Rosji i w Polsce. Do gry o życie i byt ludzi coraz szerszym strumieniem wkraczają służby. Ich rola nie ogranicza się – tak jak poprzednio – tylko do obserwowania i reagowania. Zaczynają kreować ludzi i rzeczywistość. W tym czasie tworzony jest nowy typ funkcjonariusza. Funkcjonariusz biznesmen. Rok, 1988 czyli początek kapitalizmu w Polsce dzięki reformie Wilczka. Data niby nie tak ważna, ale gdy spojrzycie w życiorysy wielu najbogatszych ludzi w Polsce, których majątki są nie do końca udokumentowane to dziwnym trafem ten rok będzie w nich datą graniczną. Po prostu reforma Wilczka nie tylko otworzyła nam drzwi do kapitalizmu. Otworzyła też drzwi do wielu afer, które do dziś wpływają na polską gospodarkę choć trzeba przyznać, że gdyby nie okoliczności jej wprowadzenia to wcale nie musiała by być ona czymś złym.

Bibliografia :

Opracowania
Encyklopedia Solidarności
Dudek Antoni, Reglamentowana rewolucja. Rozkład dyktatury komunistycznej w Polsce 1988-1989, Kraków 2014
Jacka Kuronia rozmowy z SB w latach 1985-1989 w : Arcana rok, 2006 nr. 70 s. 181-217
Kania Dorota, Targalski Jerzy, Marosz Maciej, Resortowe dzieci. Służby, Warszawa 2015
Kowalski Lech, Cze. Kiszczak. Biografia gen. Broni Czesława Kiszczaka, Poznań 2015
Miszalski Marian, Najnowsza spiskowa historia Polski, Warszawa 2018
Patlewicz Radosław, Historia polityczna Polski – nowe spojrzenie, Tom II, Częstochowa 2018
Referendum w Polsce w 1987 roku
Wojciech Sumliński: Prawda o śmierci ks. Jerzego zburzyłaby mit III RP
Rozmawia Bartłomiej Adach

Filmy
Otwartym tekstem (odc. 93/1) – A.RozpłochowskiPrawda o Michniku i jego „opozycyjnej” przeszłości

[/fusion_text]
  • Ubeckie biografie

Ubeckie biografie -twarze Urzędu Bezpieczeństwa

4 września, 2019|0 Comments

Ubeckie biografie Ubeckie biografie 1 Broniatowski Mieczysław Artur (1912-1989) – uczestnik wojny domowej w Hiszpanii (dąbrowszczak), major LWP, prawnik, urzędnik państwowy, pułkownik aparatu bezpieczeństwa Polski Ludowej. Urodzony w rodzinie [...]

  • stalinizm2

Skład narodowościowy MBP

15 sierpnia, 2019|0 Comments

Ministerstwem Bezpieczeństwa Publicznego kierowali ludzie mający bardzo często inne niż polskie pochodzenie. Wg kompleksowych badań Krzysztofa Szwagrzyka, Polacy stanowili tylko 49,1% kadry kierowniczej (od naczelnika wydziału wzwyż). Skład narodowościowy MBP Narodowość [...]

  • Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego cz III

Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego cz III

22 lipca, 2019|0 Comments

W latach 1944–1956, w wyniku zastosowanego terroru, rozbito (przy współpracy sowieckiej) zbrojne i polityczne podziemie niepodległościowe, zdławiono legalną opozycję polityczną, wyniszczono elity II RP, uderzono w Kościół katolicki i polską [...]

[/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]