8 lutego obradował Zespół ds. Gospodarki i polityki społecznej

9 lutego Zespół ds. Pluralizmu Związkowego,

10 lutego Zespół ds. Reform Politycznych,

11 lutego podzespół ds. Reformy Prawa i Sądów, 1

3 lutego ponownie Zespół ds. Gospodarki i Polityki Społecznej,

14 lutego, Podzespół ds. Ekologii i Grupa robocza ds. Indeksacji płac i dochodów,

15 lutego Podzespół ds. Polityki Mieszkaniowej i Podzespół ds. Rolnictwa,

16 lutego Zespół ds. Pluralizmu Związkowego i Podzespół ds. Młodzieży,

17 lutego Podzespoły ds. Górnictwa, Rolnictwa, Środków Masowego Przekazu,

18 lutego Zespół ds. Reform Politycznych i Podzespół ds. Zdrowia,

20 lutego Zespół ds.. Gospodarki i Polityki Społecznej i Podzespół ds. Górnictwa

21 lutego Podzespoły ds. Reformy Prawa i Sądów, Stowarzyszeń i Samorządu Terytorialnego, Grupy robocze ds. Indeksacji płac i dochodów i nowelizacji ustawy o związkach zawodowych

22 lutego Podzespoły Prawa i Sądów, Ekologii, Nauki, Oświaty i Postępu Technicznego, grupa robocza ds. ustawy o związkach zawodowych rolników indywidualnych

23 lutego Podzespoły ds. Ekologii i Polityki Mieszkaniowej, grupa robocza ds. nowelizacji ustawy o związkach zawodowych

24 lutego Zespół ds. Pluralizmu Związkowego, Ekologii, grupa robocza ds. samorządu i reformy własności

25 lutego Podzespoły ds. Górnictwa, Środków Masowego Przekazu, grupa ds. samorządu terytorialnego

26 lutego Grupy robocze ds. ordynacji wyborczej, samorządu terytorialnego

27 lutego Zespół ds. Gospodarki i Polityki Społecznej, podzespoły ds. Reformy Prawa i Sądów, Rolnictwa, Grupa ds. stowarzyszeń

28 lutego Podzespół ds. Młodzieży, podzespoły ds. Reformy Prawa i Sądów, Zdrowia, Grupy robocze ds. indeksacji płac i dochodów, nowelizacji ustawy o związkach zawodowych, samorządu i form własności

1 marca Zespół ds. Reform Politycznych, Podzespół ds. Nauki, Oświaty i postępu technicznego, grupa robocza podzespołu ds. stowarzyszeń i Samorządu terytorialnego

2 marca Podzespół ds. Ekologii, Podzespół ds. Górnictwa, Podzespół ds. Polityki Mieszkaniowej, Grupa merytoryczno-redakcyjna ds. przezwyciężania problemów zadłużenia

3 marca Podzespół ds. Ekologii, Podzespół ds. Górnictwa, Podzespół ds. Nauki, Oświaty i Postępu Technicznego, Grupa ds. samorządu terytorialnego, Grupa robocza ds. nowelizacji ustawy o związkach zawodowych

4 marca Podzespół ds. Środków Masowego Przekazu, Grupa ds. Samorządu Terytorialnego

6 marca Zespół ds. Gospodarki i Polityki Społecznej, Zespół ds. Pluralizmu Związkowego, Podzespół ds. Młodzieży

7 marca Podzespół ds. Reformy Prawa i Sądów, Podzespół ds. Rolnictwa, Grupa robocza ds. indeksacji płac i dochodów , Grupa ds. stowarzyszeń

8 marca Podzespół ds. Rolnictwa, Podzespół ds. Zdrowia

9 marca Zespół ds. Reform Politycznych, Podzespół ds. Ekologii, Podzespół ds. Polityki Mieszkaniowej, Grupa robocza ds. polityki gospodarczej , Grupa robocza ds. nowego ładu ekonomicznego

10 marca Zespół ds. Pluralizmu Związkowego, Podzespół ds. Ekologii, Podzespół ds. Nauki, Oświaty i Postępu Technicznego, Podzespół ds. Reformy Prawa i Sądów, Podzespół ds. Środków Masowego Przekazu, Grupa robocza ds. indeksacji i polityki społecznej

11 marca Podzespół ds. Górnictwa, Podzespół ds. Zdrowia

13 marca Zespół ds. Gospodarki i Polityki Społecznej

14 marca Podzespół ds. Górnictwa, Podzespół ds. Młodzieży, Podzespół ds. Polityki Mieszkaniowej, Podzespół ds. Zdrowia, Grupa robocza ds. indeksacji

16 marca Zespół ds. Gospodarki i Polityki Społecznej, Zespół ds. Pluralizmu Związkowego, Podzespół ds. Reformy Prawa i Sądów

17 marca Podzespół ds. Górnictwa, Podzespół ds. Reformy Prawa i Sądów, Podzespół ds. Środków Masowego Przekazu, Grupa ds. indeksacji i polityki społecznej, Grupa ds. stowarzyszeń

18 marca Podzespół ds. Młodzieży

19 marca Zespół ds. Reform Politycznych, Zespół ds. Gospodarki i Polityki Społecznej, Zespół ds. Pluralizmu Związkowego

21 marca Podzespół ds. Górnictwa

22 marca Zespół ds. Reform Politycznych, Zespół ds. Gospodarki i Polityki Społecznej, Podzespół ds. Środków Masowego Przekazu

23 marca Zespół ds. Reform Politycznych, Zespół ds. Gospodarki i Polityki Społecznej, Zespół ds. Pluralizmu Związkowego

30 marca Zespół ds. Reform Politycznych, Zespół ds. Gospodarki i Polityki Społecznej, Zespół ds. Pluralizmu Związkowego

1 kwietnia Zespół ds. Gospodarki i Polityki Społecznej

4 kwietnia Zespół ds. Reform Politycznych, Zespół ds. Gospodarki i Polityki Społecznej, Zespół ds. Pluralizmu Związkowego

5 kwietnia miało miejsce zakończenie obrad „Okrągłego Stołu” sfinalizowane kolejnymi przemówieniami i zamknięte przez Kiszczaka.

Ogółem statystyka obrad wyglądała następująco:

Zespoły:

Ds. gospodarki i polityki społecznej (13 posiedzeń

Ds. reform politycznych (9 posiedzeń

Ds. pluralizmu związkowego (10 posiedzeń