Ponadto w skład struktury organizacyjnej Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego wchodziły następujące jednostki organizacyjne o charakterze pionów organizacyjnych:

  • Dowództwo Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego –
  • Dowództwo Wojsk Ochrony Pogranicza –
  • Zarząd Informacji Wojsk Wewnętrznych –
  • Komenda Główna Milicji Obywatelskiej – Komendant Główny MO gen. Stanisław Wolański

Najważniejszym jednak organem MBP był, stanowiący jego rdzeń, aparat bezpieczeństwa, zwany w skrócie UB lub bezpieką..

W listopadzie 1944 r. liczył ok. 2,5 funkcjonariuszy, w końcu 1945 r. ok. 24 tys., w

1953 już ponad 33 tys. Znawcy problemu szacują, że na 1 funkcjonariusza przypadało ok.1300 obywateli. W resortowych kartotekach »elementu podejrzanego« znajdowało się 5,2 mln nazwisk, tzn. ok. 1/3 dorosłych Polaków.[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]