W ramach MBP znalazły się też: więziennictwo (Departament VI, powstały w marcu 1946 r. z Wydziału Więzień i Obozów), ewidencja paszportowa, Wojska Ochrony Pogranicza i KBW.

Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego cz II

Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego cz II

W okresie 1944–1956, wraz ze zwiększeniem liczby etatów, ewoluowała także struktura aparatu, dostosowując się do jego aktualnych potrzeb. Po latach jedynie nieliczni specjaliści są w stanie wymienić poszczególne wydziały/departamenty resortu, podać ich prawidłową nazwę i określić zakres przewidzianych dla nich kompetencji. Dla przykładu: tylko jeden z kilkunastu istniejących w MBP działów – Szefostwo Zaopatrzenia – w 1951 r. składał się aż z czternastu wydziałów.
Do zmian organizacyjnych w połowie lat pięćdziesiątych Ministerstwu Bezpieczeństwa Publicznego podlegało wiele formacji: urzędy bezpieczeństwa publicznego, Milicja Obywatelska, Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Wojska Ochrony Pogranicza, Ochotnicza Rezerwa Milicji Obywatelskiej, Straż Przemysłowa, Służba Więzienna. W 1953 r. siły MBP liczyły łącznie ponad 321 tys. osób, z tego: UB – 33,2 tys., MO – 47,5 tys., KBW – 41 tys., WOP – 32,3 tys., Straż Przemysłowa – 32,2 tys., ORMO– 125 tys., straż więzienna – 10 tys.
Struktura MBP, maj 1953 rok:
Gabinet ministra
Minister – gen. bryg Stanisław Radkiewicz
Wiceminister – gen. bryg Mieczysław Mietkowski (Mojżesz Bobrowicki)
Wiceminister – gen. bryg. Konrad Świetlik
Inspektorat ministra (inspekcje zalecane przez ministra) – st. Inspektorzy płk-cy Antoni Pułda / płk Zbigniew Paszkowski
Departament I (kontrwywiad) – dyr./płk. Stefan Antosiewicz
Departament II (technika operacyjna, perlustracja korespondencji oraz ewidencji) – dyr./ppłk Michał Taboryski (Mojżesz Taboryski)
Departament III (walka z podziemiem zbrojnym) – kier/dyr./płk Józef Czaplicki (Izydor Kurc) / Leon Andrzejewski (Ajzen Lajb Wolf)
Departament IV (ochrona gospodarki narodowej przed wrogą działalnością) – dyr./płk Józef Kratko (syn Azriela i Bajli) /ppłk Bolesław Galczewski
Departament V (społeczno-polityczny) – dyr./płk Julia Brystiger (z domu Preiss)
Departament VI (więziennictwa) – dyr./Komisarz I stopnia Hipolit Duliasz
Departament VII (wywiad zagraniczny) – dyr./ppłk/ Witold Sienkiewicz