Departament VIII (komunikacyjny) – dyr./mjr Czesław Radziukiewicz (Lalko – Białorusin)
Departament IX (ochrona przemysłu ciężkiego i specjalnego) – dyr./ppłk Stanisław Wolański
Departament X (walka z tzw. prowokacją w ruchu robotniczym) – dyr./płk Anatol Fejgin (syn Mojżesza i Marii Kacenlebogen)
Departament XI (walka z wrogą działalnością w związkach wyznaniowych) – dyr./ppłk/płk Karol Więckowski (Zenon Stachula)
Departament Śledczy – dyr./płk Józef Różański (Józef Goldberg)
Departament Ochrony Rządu – dyr./płk Faustyn Grzybowski
Departament Kadr – kier/płk. Mikołaj Orechwa (Białorusin, obywatel ZSRR)
Departament Szkolenia – dyr./płk Józef Kratko
Departament Łączności – dyr./płk Feliks Suczek
Departament Organizacji i Planowania – dyr./ppłk Włodzimierz Czubak (p.o.)/dyr./płk Michał Hakman (Mechel Hakman vel Adolf Ungar-Weiser)
Departament Ogólno-Administracyjny – dyr./ppłk Eugeniusz Dowkan
Departament Finansowy – dyr./płk Jan Kisielow (Iwan Kisielow)
Departament Zaopatrzenia – p.o.dyr./ppłk Jan Lech
Departament Służby Zdrowia – dyr./płk Leon Gangel ( Lew Gangel)
Departament Kwaterunkowo-Budowlany – dyr./płk Stanisław Pizło
Biuro Wojskowe (sprawy mobilizacyjne) – kier/ppłk/płk Roman Garbowski ( Rachamiel Garber)
Biuro Kontroli (kontrola finansowo-gospodarcza) – prawdopodobnie ppłk Joachim Getzel (syn Abrahama)
Biuro Prawne
Biuro Socjalne – kier/płk Stanisław Pizło
Biuro C (szyfry) – kier/mjr Antoni Boński
Samodzielny Wydział A (obserwacja zewnętrzna) – kier. Józef Wojciechowski
Wydział do Spraw Funkcjonariuszy – kier/płk Jerzy Siedlecki