Wydział Paszportów Zagranicznych – kier/kpt./mjr Amelia Leśniewska
Wydział Kadr przy Generalnym Dyrektorze ds. Zaopatrzenia – kier. Marian Sobczyński
Służba BO (przeciwdziałanie wrogiej propagandzie radiowej) – dyr./ppłk Anatol Jegliński
Centralne Archiwum MBP – dyr./płk Zygmunt Okręt ( Nechemiasz Okręt)
Kwatermistrzostwo Centralnych Jednostek MBP (zaopatrzenie centrali MBP) – kier. Henryk Sawicki
Komendantura MBP (ochrona gmachów i obiektów MBP) – kier/mjr/ppłk Bronisław Pietrakowski
Ponadto w skład struktury organizacyjnej Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego wchodziły następujące jednostki organizacyjne o charakterze pionów organizacyjnych:
Dowództwo Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego –
Dowództwo Wojsk Ochrony Pogranicza –
Zarząd Informacji Wojsk Wewnętrznych –
Komenda Główna Milicji Obywatelskiej – Komendant Główny MO gen. Stanisław Wolański
Najważniejszym jednak organem MBP był, stanowiący jego rdzeń, aparat bezpieczeństwa, zwany w skrócie UB lub bezpieką..
W listopadzie 1944 r. liczył ok. 2,5 tys., funkcjonariuszy, w końcu 1945 r. ok. 24 tys., w
1953 już ponad 33 tys. Znawcy problemu szacują, że na 1 funkcjonariusza przypadało ok.1300 obywateli. W resortowych kartotekach »elementu podejrzanego« znajdowało się 5,2 mln nazwisk, tzn. ok. 1/3 dorosłych Polaków.

Finansowanie bezpieki

Tak rozbudowany aparat bezpieczeństwa finansowany był kosztem zrujnowanego wojną kraju. Do 1955 r. fundusze przewidziane na MBP/KdsBP stanowiły z reguły drugi (po MON) pod względem wielkości składnik wydatków państwa. Kwoty przeznaczone na utrzymanie obu instytucji pochłaniały ok. 30 proc. Budżetu państwa. Już w 1946 r. na działalność MBP przewidziano 19 590 tys. zł. Było to o 100 tys. więcej niż budżet Ministerstwa Oświaty, znacznie więcej niż budżety Ministerstwa Pracy (1113 tys.) i Ministerstwa Zdrowia (1244 tys.) i aż ośmiokrotnie więcej niż kwota przewidziana na odbudowę wyniszczonego wojną kraju. Dwa lata potem MBP otrzymało sumę aż dziesięciokrotnie większą niż Ministerstwo Odbudowy. W 1947 r. dla MBP zagwarantowano 17 010 tys. zł, co przewyższało łączne budżety Ministerstwa Ziem Odzyskanych (5308 tys.), Ministerstwa Komunikacji (5320 tys.), Ministerstwa